×

Om Kongens Fadebur

Om Kongens Fadebur

Selvejende institution

Kongens Fadebur opstod som et fødevarenetværk i 2013 som resultat af et projekt drevet af Østfyns Museer om at skabe et partnerskab mellem museum og fødevarebranchen i Nyborg kgl. Len med fokus på formidling af historie gennem madoplevelser og branding af Nyborg Kommune. I 2019 blev foreningen reorganiseret som selvejende institution, Kongens Fadebur, med egne vedtægter og egen bestyrelse.

Formålet med Kongens Fadebur er at være: Ambassadør for Nyborg Kommunes og Østfyns Museers slotsprojekt og den historiske fortælling om Nyborg som Danmarks Riges Hjerte med afsæt i fødevarehistorien. Understøttende drivkraft i den østfynske fødevareoplevelse og -turisme til fordel for fødevarebranchen og kommunen. Mødested for lokal/regional fødevareturisme og -erhverv i Nyborg kgl. Len.  

800 år gammel tradition

Kongens Fadebur har til formål at skabe fødevareoplevelser med oprindelse og historie, der tager afsæt i Det kongelige Nyborg Len samt historien om Nyborg Slot og by som centrum for kongemagten i middelalderen.

Gennem hele middelalderen mødtes kongen med sit parlament på Nyborg Slot, og senere udviklede byen sig til det, man kan kalde Danmarks første hovedstad. Det var en stor begivenhed, når kongen og hans følge kom til byen. Så var der brug for mad og drikke i rigelige mængder fra Kongens Fadebur. I Nyborg var der sørget særligt godt for dette. Det kongelige Nyborg Len dækkede næsten halvdelen af Fyn og hørte som et af de eneste i landet altid til kongens fadebur. Det betød, at bønder og håndværkere i lenet betalte skat i form af afgrøder og produkter direkte til kongens hof. De østfynske producenter har dermed en snart 800 år gammel tradition for at være leverandører til Danehoffet og Nyborg Slot. Den tradition vil Kongens Fadebur gerne føre op til det 21. århundrede i samarbejde med fynske fødevareproducenter og Nyborg Slot.

Fadebursloven

Formålet med Kongens Fadebur er at udbrede kendskabet til og skabe større forankring af Nyborgs unikke middelalderhistorie og verdensarvsprojekt på Fyn og i resten af landet.

Den autentiske historie om Kongens Fadebur er den ramme, der anvendes til at sætte fokus på og fremhæve fynske kvalitetsfødevarer, spisesteder, fødevareoplevelser, fødevaretraditioner og kulturhistorie overfor forbrugerne lokalt, nationalt og internationalt.

KONTAKT OS

Kongens Fadebur vil gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål til produkter, arrangementer, eventuelt har ideer vedrørende fødevarer og historie eller noget helt andet på hjertet.
Kongens Fadebur vender hurtigt tilbage med svar.